Telefon: (0452) 821 27 77 – 27 78 | Acil:  (0542) 486 81 41

Hekim Hakları

 • Çağdaş bilimsel tıp olanaklarını uygulama hakkı.
 • Mesleğini uygularken etik ilkelere bağlı olma hakkı.
 • Hekimin baskı altında olmadan mesleğini uygulama hakkı.
 • Hekimin kendi değerlerine ters düşen durumlardan kaçınma
 • Hekimin sağlığını koruma hakkı.
 • Hekimin yeterli bir gelir düzeyi talep etme hakkı.
 • Hekimin hastayı reddetme hakkı.
 • Hekimin yönetsel süreçlere katılma hakkı.
 • Hekimin danışma hakkı.
 • İyileşme garantisi vermeme hakkı.
 • Yeterli zaman ayırma hakkı.
 • Hastayı aleyhine tanıklıktan çekilme hakkı.
 • Tedavi yöntemini seçme hakkı.

İletişim

 Döşek Mah. Kırlı Sokak No:16 GÜRGENTEPE

 Telefon: 0452 821 27 77-78

 Fax: 0452 821 40 97

 Acil Santral: 0549 548 50 52

   Randevu Al