Telefon: (0452) 821 27 77 – 27 78 | Acil:  (0542) 486 81 41

Hizmet Kalitemiz

hizmet-kalitesiGürgentepe Devlet Hastanesi, Bütüncül Kalite Yönetimi felsefesine sahip çıkma kararlılığındadır. Bu çerçevede gerçek manada sağlık hizmetinin “ Koşulsuz Hasta Memnuniyeti Ve Mutlak Çalışan Memnuniyeti ” nin birleştiği noktada verebileceğine inanır.

Gürgentepe Devlet Hastanesi, hastaları arasında hiçbir şekilde din, dil, ırk, milliyet ve cinsiyet ayrımı yapmaz. Hiçbir hasta alması gereken azami sağlık hizmeti verilmeden geri çevrilmez. Hiçbir hastaya farklı muamele yapılmaz. Tüm hastalar tedavi süreci ve risk yönünden bilgilendirilir.

Gürgentepe Devlet Hastanesi insana yapılan yatırımın, hizmette kaliteye dönüşeceği inancıyla hasta ve çalışan eğitimini sürekli destekler, birlik ve beraberliği perçinleyecek aktiviteleri mümkün koşullar çerçevesinde ortaya koyar.

Gürgentepe Devlet Hastanesi’nin en değerli özkaynağı onu bugüne getiren çalışanlarıdır. Tüm çalışanlar, hastalar ve yakınlarına sundukları sağlık hizmetini, insancıllık ve bilimsellik ilkeleri çerçevesinde, bekletmeden, güleryüz, ilgi, sevgi, şefkat ve saygıyla verir.,Herkes işini ve birbirini sever, başarıyı da başarısızlıkta sorumluluğu da sonuna dek paylaşır. Uzmanlık gerektiren konular hariç, hiç kimse “Bu beni ilgilendirmez, benim işim değil.” demez ve gerektiğinde statü ve işlevinin ne olduğuna bakmaksızın hizmetin aksamadan yürümesi için elinden geleni yapar. Gürgentepe Devlet Hastanesi birey değil takım ruhuna sahip bir ailedir.

Gürgentepe Devlet Hastanesi şartlar ne olursa olsun bulunduğu bölgede sağlığı korumak, geliştirmek, iyileştirmek için vardır.

 

VİZYON


Sağlıkla ilgili güncel bilgi ve teknolojik imkanları takip ederek, her fırsatta verimliliği ve üretkenliği artırıcı programlar geliştirerek, hastane yönetiminde ve kaliteli hizmet sunumunda daha iyi olabilmek için çalışarak;

İyi tanımlanmış, kaliteli ve ulaşılabilir bir sağlık hizmeti sunum sürecine uymaktır.

 

MİSYON


Çağdaş, güvenilir ve kaliteli bir sağlık hizmeti verirken katılımcı ve yetişmiş personelin mesleki becerilerini insan sevgisiyle örtüştürerek hizmet sunulan insanların memnuniyet oranını yükseltmektir.

İletişim

 Döşek Mah. Kırlı Sokak No:16 GÜRGENTEPE

 Telefon: 0452 821 27 77-78

 Fax: 0452 821 40 97

 Acil Santral: 0549 548 50 52

   Randevu Al