Kurumsal

Tarihçemiz

Gürgentepe İlçe Devlet Hastanesi ilk olarak 1998 yılında, bugün Gürgentepe Belediyesi olarak kullanılan binada 20 yatak kapasite ile hizmete başlamıştır. Belediyeden kiralanan bu binanın yetersiz olması nedeniyle, yeni hastane binası için arazi temini yapılmış ve inşaat çalışmaları başlatılarak Sağlık Bakanlığına devredilen hastane inşaatı 2015 yılında tamamlanmıştır.

Sağlık Bakanlığınca gerekli cihaz ve teçhizat ile donatılan yeni hastane binası 15 Aralık 2015 yılında 20 yataklı olarak hizmete açılmıştır. Hastane bünyesinde 2013 yılında 5 cihaz ile hemodiyaliz ünitesi ve entegre 112 istasyonu kurulmuştur. Halen kullanılan 5+1 Diyaliz cihazı sayısı ile diyaliz hizmetine devam etmektedir.

2013 yılında 20 yataklı Gürgentepe İlçe Devlet Hastanesi ihalesi Sağlık Bakanlığı tarafından yatırım programına alınarak ihaleye çıkılmıştır. 2014 yılı Haziran ayı itibari ile yeni hastane binası inşaatı yüklenici firma tarafından başlamış olup hastanemiz Gürgentepe Belediyesinden kiralanan binada hizmet vermeye devam etmiştir.

Hastanemiz fiilen 20 yataklı olması ile birlikte, 2015 Yılında “Sağlık Bölge Planlaması hakkında Genelge ile Hastane Yatak ve Rolleri Tescil Onayı 2010/50 sayılı genelgesi” ile yatak sayısı 20 olarak tescil edilmiştir.

20 yataklı Gürgentepe İlçe Devlet Hastanesi inşaatının 2015 yılı Aralık ayında bitmesi ile gerekli mefruşat ve tıbbi cihaz donanımlarının tamamlanması ile 15.12.2015 tarihinde yeni hizmet binasına taşınarak sağlık hizmeti sunmaya başlamıştır.

Gürgentepe İlçe Devlet Hastanesi

 

29 Temmuz 2023