Kurumsal Hedef ve Amacımız

KURUMSAL AMACIMIZ
Hizmet üretimini kesintiye uğratmadan, en az kaynakla, en kısa zamanda, en az maliyetle ve hatasız
bir şekilde hizmet üretimi gerçekleştirmek ve hasta/ yakını ve çalışanların istek ve ihtiyacını karşılamaktır.
KURUMSAL DEĞERLERİMİZ
 Ülkemizin geleceğinden sorumluyuz.İşimiz önemlidir, ihmal edilemez.
 Sağlıklı bir çalışma ortamının önemine inanırız.
 Hasta/ yakını ve çalışanlarımıza yakınız, ihtiyaç ve sorunlarına en uygun çözümleri sunarız.
 Karar alma sürecinde katılımcılık, şeffaflık ve eşitliği esas alırız.
 Kararlarımızı açık ve dürüst bir iletişimle paylaşırız.
 Geribildirim ve özeleştiriye değer verir, gelişim fırsatları yaratırız.
 Çalışanlarımızı tanır, fikirlerine değer verir, yeni fikir üretimini destekleriz.
 Çalışanları suçlamaz, süreçleri sorgularız.
 Konuları yasalar çerçevesinde, ön yargısız, koşulsuz ve iyi niyetle değerlendiririz.
 Kurumumuzu her yönüyle tanır, konulara içinde bulunduğu çevre ile birlikte bütüncül yaklaşırız.
 Tüm gücümüzle çalışır, zoru başarmaktan gurur ve heyecan duyarız.
 Birbirimizin bilgi ve becerilerine güvenir, hep birlikte çalışırız.
 Birbirimize değer verir, birlikte başarmaya inanırız.
KURUMSAL HEDEFLERİMİZ
 Hedef-1: Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin, hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde
verilmesini sağlamak.
 Hedef-2: Sağlık hizmetlerinde Kaliteyi arttırmak ve modern çağın gereklerine uygun, disiplinli bir sağlık
hizmeti vermek.
 Hedef-3: Hastane bilgisayar otomasyon sistemini güçlendirmek.
 Hedef-4 : Hastanenin elektrik tüketiminde tasarruf sağlamak.
 Hedef-5: Hastanemiz binasında gerekli görülen tamirat ve tadilatları yapmak
 Hedef-6: Hastanenin teknik alt yapısına yönelik cihaz ve donanım eksikliklerini gidermek.
 Hedef-7: Hastane işletmeciliğinde verimliliği artırmak.
 Hedef-8: : Hastane çalışanlarına yönelik kişisel gelişim eğitimleri vermek.
 Hedef-9: Sağlık çalışanlarına yönelik mesleki sertifikasyon sayısını arttırmak.
 Hedef-10: Hastane çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlemek.
 HEDEF 11:Çalışan memnuniyetini artırmak adına çalışanlarımıza sosyal aktiviteler planlayıp
katılımların sağlanması.
 HEDEF 12:İhtiyaçlar doğrultusunda hastanede çalışacak idari ve sağlık personel sayısını artırmak.